Tìm kiếm Có Ngay

Chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp hiệu quả nhất!

Danh sách công ty Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Công Ty TNHH Xây Dựng Dũng Hà Anh

Mã số thuế: 2901922067

Ngày thành lập: 18/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 2B, Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Du Học Quốc Tế Linh Đan

Mã số thuế: 2901922116

Ngày thành lập: 17/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chung Nga

Mã số thuế: 2901921909

Ngày thành lập: 16/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Mtv Tuấn Anh Phát

Mã số thuế: 2901921507

Ngày thành lập: 15/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm 8, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cp Bắc Việt Nghệ An

Mã số thuế: 2901921627

Ngày thành lập: 12/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm 6, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Giấy Nam Quân

Mã số thuế: 2901920197

Ngày thành lập: 12/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm 3, Xã Diễn Tháp, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Đồng Thành

Mã số thuế: 2901920373

Ngày thành lập: 09/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Nam Dược Đông Nam Á

Mã số thuế: 2901919762

Ngày thành lập: 08/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Trang Phước Châu

Mã số thuế: 2901917500

Ngày thành lập: 27/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm 2, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Tm Hảo Tuyên

Mã số thuế: 2901916176

Ngày thành lập: 21/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sky Toàn Cầu

Mã số thuế: 2901916144

Ngày thành lập: 21/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 1, Tây Thọ, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cp Đầu Tư Và Quản Lý Bất Động Sản Tâm Quê

Mã số thuế: 2901914644

Ngày thành lập: 18/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Phúc Minh Tiến

Mã số thuế: 2901913626

Ngày thành lập: 14/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Tín

Mã số thuế: 2901912950

Ngày thành lập: 12/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Nam Xuân Châu

Mã số thuế: 2901910495

Ngày thành lập: 20/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Tài Nguyên

Mã số thuế: 2901910248

Ngày thành lập: 17/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Doanh Nghiệp Tn Xăng Dầu Nguyễn Thị Bình

Mã số thuế: 2901907904

Ngày thành lập: 07/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm Đông Lộc, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Thương Mại Anh Minh Phát

Mã số thuế: 2901908746

Ngày thành lập: 07/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm 7, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Doanh Nghiệp Tn Xăng Dầu Vinh Âu

Mã số thuế: 2901908425

Ngày thành lập: 03/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm Nam Thịnh, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Hào Kiên Cường

Mã số thuế: 2901908288

Ngày thành lập: 02/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thanh Hợi

Mã số thuế: 2901908418

Ngày thành lập: 02/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Doanh Nghiệp Tn Xăng Dầu Nhân Hợi

Mã số thuế: 2901907855

Ngày thành lập: 31/10/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm Đông Lộc, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Doanh Nghiệp Tn Xăng Dầu Nguyên Trầm

Mã số thuế: 2901907823

Ngày thành lập: 31/10/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm Trung Thành, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Doanh Nghiệp Tn Xăng Dầu Lương Long

Mã số thuế: 2901907799

Ngày thành lập: 31/10/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm Đông Lộc, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Doanh Nghiệp Tn Xăng Dầu Hoàng Nguyên Ngọc

Mã số thuế: 2901907781

Ngày thành lập: 31/10/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: xóm Đông Lộc , Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An


Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X