Tìm kiếm Có Ngay

Chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp hiệu quả nhất!

Danh sách công ty Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nam Kỳ

Mã số thuế: 2901937472

Ngày thành lập: 14/05/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Bản Na Lượng 2, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Bi Nguyễn

Mã số thuế: 2901930526

Ngày thành lập: 16/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cp Thương Mại Hưng Hà Nghệ An

Mã số thuế: 2901924586

Ngày thành lập: 29/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Nhà Ông Nguyễn Bá Hưng - Khối 5, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Tổng Hợp Bảo Tín Jsc

Mã số thuế: 2901923656

Ngày thành lập: 23/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Doanh Nghiệp Tn Vi Thái Sơn

Mã số thuế: 2901898262

Ngày thành lập: 21/07/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Kinh Doanh Xnk Tài Anh

Mã số thuế: 2901895166

Ngày thành lập: 27/06/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Trường Như

Mã số thuế: 2901891958

Ngày thành lập: 29/05/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Nhà ông Lê Hồng Nhi, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Trang Hân

Mã số thuế: 2901891933

Ngày thành lập: 29/05/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Vận Tải Bình Hòa

Mã số thuế: 2901892655

Ngày thành lập: 05/06/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Nhà Bà Lô Thị Hòa, Bản Cầu Tám, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Tm & Dv Tổng Hợp Minh Phúc

Mã số thuế: 2901889123

Ngày thành lập: 09/05/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Bản Cù, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Tuấn Phong

Mã số thuế: 2901880730

Ngày thành lập: 25/02/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Bản Khe Tỳ, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Đức Long

Mã số thuế: 2901879541

Ngày thành lập: 10/02/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Tân Phong

Mã số thuế: 2901875593

Ngày thành lập: 30/12/2016

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kỳ Sơn Nghệ An

Mã số thuế: 2901868395

Ngày thành lập: 03/11/2016

Số điện thoại:

Địa chỉ: Nhà ông Đặng Văn Minh, bản Nà Lượng 2 - Xã Hữu Kiệm - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Hoà

Mã số thuế: 2900526092

Ngày thành lập: 06/12/2002

Số điện thoại: 383875247

Địa chỉ: Nhà bà Hoà, bản Cầu Tám - Xã Tà Cạ - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Công Ty CP Xây Dựng Thuỷ Trung

Mã số thuế: 2900537351

Ngày thành lập: 14/03/2003

Số điện thoại: 0383875146

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Trung, khối 2 - Thị trấn Mường Xén - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Doanh Nghiệp TN Lô Thị Hà

Mã số thuế: 2900583076

Ngày thành lập: 03/03/2004

Số điện thoại: 038875198

Địa chỉ: Nhà bà Hà, khối 4 - Thị trấn Mường Xén - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Công ty CP thương mại dịch vụ và xây dựng Phú Sơn

Mã số thuế: 2900583083

Ngày thành lập: 03/03/2004

Số điện thoại: 0383875194

Địa chỉ: Nhà ông Điểu, bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Doanh Nghiệp TN Lý Chính

Mã số thuế: 2900583069

Ngày thành lập: 03/03/2004

Số điện thoại: 038875319

Địa chỉ: Nhà bà Lý, bản cầu 8 - Xã Tà Cạ - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Công ty TNHH Hồng Trường

Mã số thuế: 2900598481

Ngày thành lập: 26/07/2004

Số điện thoại: 038875145

Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Mường Xén - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Công Ty TNHH Cường Hà

Mã số thuế: 2900613669

Ngày thành lập: 31/12/2004

Số điện thoại: 0383875185

Địa chỉ: Nhà bà Lương Thị Huệ, khối 1 - Thị trấn Mường Xén - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Công ty cổ phần xây dựng Hùng Thảo

Mã số thuế: 2900797102

Ngày thành lập: 22/05/2007

Số điện thoại: 0383876094

Địa chỉ: Nhà bà Thảo khối 1 thị trấn Mường Xén - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Công ty TNHH 1 thành viên Lê Công Hùng

Mã số thuế: 2900797455

Ngày thành lập: 25/05/2007

Số điện thoại: 0912136643

Địa chỉ: Nhà ô Tâm K3 thị trấn Mường Xén - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Công Ty TNHH ứng Dụng Công Nghệ Xây Dựng Mới Lạc Việt

Mã số thuế: 2900800186

Ngày thành lập: 21/06/2007

Số điện thoại: 0383875800

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Viết Hải, khối 2 - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Công Ty CP Phát Triển Điện Lực, Viễn Thông Miền Trung

Mã số thuế: 2900836672

Ngày thành lập: 20/11/2007

Số điện thoại: 0383876755

Địa chỉ: Bản Cánh - Xã Tà Cạ - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An


Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X