Tìm kiếm Có Ngay

Chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp hiệu quả nhất!

Danh sách công ty Huyện Quế Phong, Nghệ An

Công Ty Cp Vtnt

Mã số thuế: 2901935355

Ngày thành lập: 24/04/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Nông Nghiệp Xanh

Mã số thuế: 2901932160

Ngày thành lập: 03/04/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng 268

Mã số thuế: 2901932033

Ngày thành lập: 02/04/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Bản Dốn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng 44

Mã số thuế: 2901911410

Ngày thành lập: 30/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Minh, khối 7, Thị Trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Lâm An

Mã số thuế: 2901907206

Ngày thành lập: 19/10/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Nhà bà Lang Thị Mai, khối 6, Thị Trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thông Nhâm

Mã số thuế: 2901904276

Ngày thành lập: 28/09/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Đông Hà

Mã số thuế: 2901898110

Ngày thành lập: 24/07/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Tm & Dv Hải Phong

Mã số thuế: 2901895159

Ngày thành lập: 26/06/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Ná Ngá, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cp Công Nghệ Xanh Kim Sơn

Mã số thuế: 2901887013

Ngày thành lập: 18/04/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An


Công Ty Cp Tư Vấn Xây Dựng T&d Na

Mã số thuế: 2901884213

Ngày thành lập: 13/04/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 9, Thị Trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Quốc An

Mã số thuế: 2901870669

Ngày thành lập: 25/11/2016

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Dừa - Xã Mường Nọc - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cp Prime Quế Phong (Đơn Vị Nộp Hộ Nhà Thầu)

Mã số thuế: 2901861978

Ngày thành lập: 26/08/2016

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 1 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Vy

Mã số thuế: 2901855942

Ngày thành lập: 04/07/2016

Số điện thoại:

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Trúc, xóm Kim Khê - Xã Châu Kim - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh Nghiệp TN Chinh Lai

Mã số thuế: 2900309612

Ngày thành lập: 29/12/1998

Số điện thoại: 0383885133

Địa chỉ: Nhà ông Hồ Đình Chinh, khối 8 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh nghiệp tư nhân Lâm Vũ

Mã số thuế: 2900431235

Ngày thành lập: 12/01/2001

Số điện thoại: 0383885952

Địa chỉ: Thôn Mường Hin xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh Nghiệp TN Thạch Phát

Mã số thuế: 2900517732

Ngày thành lập: 26/09/2002

Số điện thoại: 038885146

Địa chỉ: Nhà ông Phong, khối 4 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh nghiệp tư nhân Thọ Hà

Mã số thuế: 2900476613

Ngày thành lập: 19/05/2004

Số điện thoại: 038885178

Địa chỉ: 32 - Khối 3 - Thị trấn Kim sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công ty CP vận tải và xây dựng Lâm Anh

Mã số thuế: 2900687727

Ngày thành lập: 05/08/2005

Số điện thoại: 885369

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Trường Sơn, khối 3, thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty CP Thuỷ Điện Quế Phong

Mã số thuế: 2900687702

Ngày thành lập: 05/08/2005

Số điện thoại: 0383885709

Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn - Xã Mường Nọc - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thọ Quế

Mã số thuế: 2900740089

Ngày thành lập: 24/03/2006

Số điện thoại: 038885578

Địa chỉ: Nhà ông Thọ, khối 8 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh nghiệp tư nhân Bình Hương

Mã số thuế: 2900769546

Ngày thành lập: 14/11/2006

Số điện thoại: 0383885151

Địa chỉ: Số 49 khối 7 thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công ty TNHH Võ Hùng

Mã số thuế: 2900769835

Ngày thành lập: 21/11/2006

Số điện thoại: 0383885008

Địa chỉ: Nhà ô Hùng khối 8 thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Thắng

Mã số thuế: 2900797085

Ngày thành lập: 22/05/2007

Số điện thoại: 0383885996

Địa chỉ: Khối 1, - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh nghiệp tư nhân Tao Hương

Mã số thuế: 2900807135

Ngày thành lập: 08/08/2007

Số điện thoại: 0383885398

Địa chỉ: Nhà ô Tao thôn 3 xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh nghiệp tư nhân Diệu Châu

Mã số thuế: 2900808731

Ngày thành lập: 14/08/2007

Số điện thoại: 0383891128

Địa chỉ: Nhà ông Diệu, xóm bản Đan, xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X