Tìm kiếm Có Ngay

Chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp hiệu quả nhất!

Danh sách công ty Huyện Quế Phong, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Hùng Kim Nguyên

Mã số thuế: 2900308947

Ngày thành lập: 10/07/2008

Số điện thoại: 0383885425

Địa chỉ: Nhà bà Nguyên, khối 4, thị trấn Kim Sơn - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Liên Hiệp

Mã số thuế: 2900917804

Ngày thành lập: 10/10/2008

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 02, khối 9 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiêm Hiền

Mã số thuế: 2900920740

Ngày thành lập: 17/10/2008

Số điện thoại: KHNGC

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Kiêm- Thị Tứ Xốp Chảo - Xã Đồng Văn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công ty TNHH một thành viên Lê Khánh

Mã số thuế: 2901029294

Ngày thành lập: 24/02/2009

Số điện thoại: 0383885294

Địa chỉ: Khối 7, thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh nghiệp tư nhân Hải Yến

Mã số thuế: 2900739372

Ngày thành lập: 10/03/2009

Số điện thoại: 0383885318

Địa chỉ: Nhà ông Trần Mạnh Đức, K1, TT Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Khánh

Mã số thuế: 2901046645

Ngày thành lập: 12/03/2009

Số điện thoại: 0383885294

Địa chỉ: Nhà ông Đoài, khối 7 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công ty cổ phần Liên Minh

Mã số thuế: 2901096854

Ngày thành lập: 22/06/2009

Số điện thoại: 0388997928

Địa chỉ: Nhà ông Lương Minh Như, xóm Na Chảo, xã Đồng Văn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty CP Prime Quế Phong

Mã số thuế: 2901122913

Ngày thành lập: 12/08/2009

Số điện thoại: 0383885116

Địa chỉ: Khối 1 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh nghiệp TN Bình Định

Mã số thuế: 2901131643

Ngày thành lập: 31/08/2009

Số điện thoại: 0383885098

Địa chỉ: Ngã 3 Truông Bành, xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công ty CP đầu tư và xây dựng Tây Nghệ An

Mã số thuế: 2901141881

Ngày thành lập: 05/11/2009

Số điện thoại: 0989699575

Địa chỉ: Nhà ông Hùng, khối 4, thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công ty TNHH Nhật Minh Tâm

Mã số thuế: 2901144385

Ngày thành lập: 18/11/2009

Số điện thoại: 0383886727

Địa chỉ: Ki ốt , Khối 6, thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Dung

Mã số thuế: 2901145854

Ngày thành lập: 27/11/2009

Số điện thoại: 0383886064

Địa chỉ: Nhà bà Lương Thị Hồng, Bản Ná Phày - Xã Mường Nọc - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Vận Tải Và Vật Liệu Xây Dựng Liên Hải

Mã số thuế: 2901209427

Ngày thành lập: 14/01/2010

Số điện thoại: 038.3885431

Địa chỉ: Bản Chổi - Xã Châu Kim - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh nghiệp TN thương mại tổng hợp Miền Tây

Mã số thuế: 2901209931

Ngày thành lập: 18/01/2010

Số điện thoại: 0985625985

Địa chỉ: Nhà ông Thế, thôn 3, xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh nghiệp TN Đồng Thành

Mã số thuế: 2901210398

Ngày thành lập: 19/01/2010

Số điện thoại: 0383886324

Địa chỉ: Bản Tạng, xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh nghiệp TN Tuấn Tú Anh

Mã số thuế: 2901217890

Ngày thành lập: 28/01/2010

Số điện thoại: 0383885468

Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Hồng, bản Đô, xã Châu Kim - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Miền Tây Nghệ An

Mã số thuế: 2901224802

Ngày thành lập: 26/02/2010

Số điện thoại: 0984296506

Địa chỉ: Số 67, khối 8 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công ty hữu hạn thuỷ điện Đông Kinh

Mã số thuế: 2901232786

Ngày thành lập: 24/03/2010

Số điện thoại: 0383509994

Địa chỉ: Bản Ná Pục, xã Châu Thôn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công ty cổ phần xây dựng Quế Phong

Mã số thuế: 2901236195

Ngày thành lập: 09/04/2010

Số điện thoại: 0383885770

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Tài, khối 3, thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nghệ Tĩnh

Mã số thuế: 2901242657

Ngày thành lập: 04/05/2010

Số điện thoại: 0383886836

Địa chỉ: Khối 8 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Lý

Mã số thuế: 2901271898

Ngày thành lập: 09/09/2010

Số điện thoại: 0915392577

Địa chỉ: Bản Na Niếng - Xã Tri Lễ - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Khương Cường

Mã số thuế: 2901280557

Ngày thành lập: 27/10/2010

Số điện thoại: 0383885324

Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh Nghiệp TN Biên Lan

Mã số thuế: 2901293267

Ngày thành lập: 06/12/2010

Số điện thoại: 0383885238

Địa chỉ: Khối 9 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Kim Sơn

Mã số thuế: 2901308467

Ngày thành lập: 20/12/2010

Số điện thoại: 0388998368

Địa chỉ: Nhà ông Lô Chí Kiêm, khối 9 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty CP Vận Tải Và Xây Dựng Kim Sơn

Mã số thuế: 2901361358

Ngày thành lập: 28/02/2011

Số điện thoại: 0986665565

Địa chỉ: Số 71 khối 8 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X