Tìm kiếm Có Ngay

Chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp hiệu quả nhất!

Danh sách công ty Huyện Quế Phong, Nghệ An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Vàng Bạc Phong Vân

Mã số thuế: 2901632368

Ngày thành lập: 04/07/2013

Số điện thoại: 0383885146

Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Hưng Thịnh

Mã số thuế: 2901635337

Ngày thành lập: 07/08/2013

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khối 6 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty CP Sản Xuất Cơ Khí Quang Minh

Mã số thuế: 2901637341

Ngày thành lập: 30/08/2013

Số điện thoại: 0988373983

Địa chỉ: Bản Bon - Xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tổng Hợp Hải Long

Mã số thuế: 2901645737

Ngày thành lập: 18/11/2013

Số điện thoại: 01673666335

Địa chỉ: Khối 4 - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Điện Sao Va

Mã số thuế: 2901649146

Ngày thành lập: 27/11/2013

Số điện thoại: 0383885707

Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn - Xã Mường Nọc - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH 1tv Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Hoàng An

Mã số thuế: 2901685433

Ngày thành lập: 14/01/2014

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 3 Lâm Trường - Xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thiên Phú Ngọc

Mã số thuế: 2901688804

Ngày thành lập: 17/01/2014

Số điện thoại: 0964432777

Địa chỉ: Bản Lằm - Xã Châu Thôn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tây An

Mã số thuế: 2901708715

Ngày thành lập: 17/03/2014

Số điện thoại: 0919618182

Địa chỉ: Khối 9 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Thành Huy

Mã số thuế: 2901716018

Ngày thành lập: 31/03/2014

Số điện thoại: 0975913001

Địa chỉ: bản Mường Hin - Xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Hgb Việt Lào

Mã số thuế: 2901723745

Ngày thành lập: 10/06/2014

Số điện thoại: 0987662288

Địa chỉ: Bản Tục - Xã Đồng Văn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Bảo Long

Mã số thuế: 2901732838

Ngày thành lập: 13/08/2014

Số điện thoại: 0967364961

Địa chỉ: Bản Bon - Xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh Nghiệp TN Ngọ Dung

Mã số thuế: 2901743396

Ngày thành lập: 07/12/2014

Số điện thoại: 01639898866

Địa chỉ: Khối 1 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Xd&Tm Bảo Khang

Mã số thuế: 2901756645

Ngày thành lập: 05/01/2015

Số điện thoại: 0967217989

Địa chỉ: Khối 6 - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Quế Phong

Mã số thuế: 2901773538

Ngày thành lập: 31/01/2015

Số điện thoại: 0383536836

Địa chỉ: Bản D1 Minh Châu - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sửu

Mã số thuế: 2901777395

Ngày thành lập: 17/03/2015

Số điện thoại:

Địa chỉ: Bản Na Dến - Xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh Nghiệp TN Kim Thái Huyền

Mã số thuế: 2901778504

Ngày thành lập: 30/03/2015

Số điện thoại: 0915125757

Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Trung Hải

Mã số thuế: 2901783310

Ngày thành lập: 13/05/2015

Số điện thoại:

Địa chỉ: Nhà ông Lữ Duy Thành, Khối 8 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Giống Nafoods

Mã số thuế: 2901788904

Ngày thành lập: 16/06/2015

Số điện thoại: 0383532632

Địa chỉ: Bản D1 Minh Châu - Xã Tri Lễ - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Châu Nghệ An

Mã số thuế: 2901791953

Ngày thành lập: 17/07/2015

Số điện thoại: 0985245678

Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cổ Phần ứng Dụng Công Nghệ Cao Cnj Quế Phong

Mã số thuế: 2901792499

Ngày thành lập: 21/07/2015

Số điện thoại: 0984911007

Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đức Cường

Mã số thuế: 2901794753

Ngày thành lập: 11/08/2015

Số điện thoại: 0383885555

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Hồng Minh, khối 6 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Nghệ Cao Kasys

Mã số thuế: 2901796824

Ngày thành lập: 07/09/2015

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số nhà 35, khối 3, thị trấn Kim Sơn - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Chế Biến Vật Liệu Xây Dựng Sơn Thịnh

Mã số thuế: 2901809248

Ngày thành lập: 03/12/2015

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 3, bản Đan - Xã Tiền Phong - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty TNHH Xddvtm Quý Thơ

Mã số thuế: 2901824616

Ngày thành lập: 05/01/2016

Số điện thoại: 0983022458

Địa chỉ: Khối 7 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng T&B

Mã số thuế: 2901834660

Ngày thành lập: 18/02/2016

Số điện thoại: 0977045599

Địa chỉ: Khối 8 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An


Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X