Tìm kiếm Có Ngay

Chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp hiệu quả nhất!

Danh sách công ty Trà Vinh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Công Nghệ Dương Gia

Mã số thuế: 2100634645

Ngày thành lập: 20/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 87 đường Bạch Đằng, ấp Long Bình , Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


Doanh Nghiệp Tn Xăng Dầu Uy-hoàng

Mã số thuế: 2100634620

Ngày thành lập: 20/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Việt Nguyễn Tv

Mã số thuế: 2100634596

Ngày thành lập: 20/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: 100 Hùng Vương, khóm 2, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Miền Tây

Mã số thuế: 2100634571

Ngày thành lập: 19/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 89/40, đường Võ Văn Kiệt, khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Thương Mại Bất Động Sản Phát Lộc

Mã số thuế: 2100634589

Ngày thành lập: 19/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 207, Điện biên Phủ, Khóm 4, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Thủy Sản Trường Duy

Mã số thuế: 2100634564

Ngày thành lập: 19/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Đường 19/5, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Quỳnh Phú

Mã số thuế: 2100634525

Ngày thành lập: 19/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: ấp Bến Có , Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Mtv Đại An Bảo Thịnh

Mã số thuế: 2100634500

Ngày thành lập: 16/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 156 đường Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Hùng Phát Tín

Mã số thuế: 2100634518

Ngày thành lập: 16/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Giồng Giếng, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thuận Huy Chương

Mã số thuế: 2100634490

Ngày thành lập: 16/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Đại Sư, Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Văn Tòng

Mã số thuế: 2100634444

Ngày thành lập: 14/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: ấp Đại Thôn B, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Trầm Gia

Mã số thuế: 2100634388

Ngày thành lập: 14/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: 90/3/33 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Đức Huệ

Mã số thuế: 2100634356

Ngày thành lập: 13/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 302 Nguyễn Chí Thanh, khóm 9 , Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Minh Hùng Hd

Mã số thuế: 2100634349

Ngày thành lập: 13/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: ấp Cồn Ông , Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Nguyễn Thanh Phong

Mã số thuế: 2100634331

Ngày thành lập: 13/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: ấp Động Cao , Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Trà Vinh

Mã số thuế: 2100634324

Ngày thành lập: 13/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bình La, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Giang Hoàng Vũ

Mã số thuế: 2100634317

Ngày thành lập: 12/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 162 đường Bạch Đằng, khóm 3, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Nhật-hàn Tv

Mã số thuế: 2100634243

Ngày thành lập: 12/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: ấp Sa Bình , Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoàng Tam Trà Cú

Mã số thuế: 2100634194

Ngày thành lập: 12/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: 337 Đường 3 Tháng 2, Khóm 3, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thủy Sản Như Ý Aqua

Mã số thuế: 2100634187

Ngày thành lập: 12/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bến Bạ, Xã Hàm Tân, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh


Doanh Nghiệp Tn Văn Phòng Phẩm - Tin Học Thành Khoa

Mã số thuế: 2100634067

Ngày thành lập: 07/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Hòa Lạc C, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Du Lịch Duyên Hải

Mã số thuế: 2100634028

Ngày thành lập: 05/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 152, khóm 2, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Dịch Vụ Minh Huy

Mã số thuế: 2100634035

Ngày thành lập: 05/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 139 đường 19/5, khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh


Doanh Nghiệp Tn Gia Bảo Opc

Mã số thuế: 2100634010

Ngày thành lập: 05/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: ấp Xoài Thum , Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Linh Phong

Mã số thuế: 2100634003

Ngày thành lập: 02/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hưng , Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X