Tìm kiếm Có Ngay

Chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp hiệu quả nhất!

Danh sách công ty Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Ngân Tín Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501075086

Ngày thành lập: 09/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 67/18A đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Công Minh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501075294

Ngày thành lập: 13/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 60E, đường Phạm Hùng, khóm 2, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Đồng Lâm

Mã số thuế: 1501075079

Ngày thành lập: 08/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Thuận, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Tm Và Sx Phú Thịnh Bình Minh

Mã số thuế: 1501075061

Ngày thành lập: 08/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 4012 tổ 5, khóm Đông Thuận, Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Cp Farm

Mã số thuế: 1501075047

Ngày thành lập: 08/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Đường Thuận An Rạch Sậy, tổ 3, ấp Mỹ Thạnh A, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Tm Dv Hữu Cơ Phát Đạt

Mã số thuế: 1501075054

Ngày thành lập: 08/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 38, khóm Đông Thuận, Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Nông Thần Phát

Mã số thuế: 1501074780

Ngày thành lập: 04/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 3, khóm Đông Thuận, Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Thuốc Bvtv Cửu Long Japan

Mã số thuế: 1501074660

Ngày thành lập: 04/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 144B ấp Tân Quới Đông, Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Lực Quân

Mã số thuế: 1501074565

Ngày thành lập: 02/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 71, Tổ 4, ấp Phước Hanh A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Ngọc Y

Mã số thuế: 1501074572

Ngày thành lập: 02/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 116B đường Nguyễn Văn Lâu, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Thành Đạt Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501074526

Ngày thành lập: 30/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 7A/19, ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Tòng Vân Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501074519

Ngày thành lập: 30/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 100/8, khóm 4, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty Cổ Phần Dv Xd Nguyễn Trần

Mã số thuế: 1501074396

Ngày thành lập: 28/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 82B đường Đinh Tiên Hoàng, khóm 3, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Msb

Mã số thuế: 1501074325

Ngày thành lập: 24/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 8E đường Phan Văn Đáng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trà Ôn

Mã số thuế: 1501074195

Ngày thành lập: 20/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: 4/10C đường Trưng Nhị, Khu 5, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Tm Phân Bón Sinh Học Trường Xuân

Mã số thuế: 1501074290

Ngày thành lập: 23/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 16, ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv May Ben Nguyễn

Mã số thuế: 1501074237

Ngày thành lập: 21/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 79/2 đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Ngọc Anh Ngân

Mã số thuế: 1501074163

Ngày thành lập: 20/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 72A29, đường Nguyễn Văn Nhung, khóm 4, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Vĩnh Thuận Mekong

Mã số thuế: 1501074156

Ngày thành lập: 20/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 129/1B, đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Vl An Hội

Mã số thuế: 1501074124

Ngày thành lập: 17/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 270, Quốc lộ 80, ấp Tân Hưng, Xã Tân Hòa, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv In Cảnh Hồng

Mã số thuế: 1501074050

Ngày thành lập: 15/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 67/19B đường Phó Cơ Điều, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Dương Toàn Quốc

Mã số thuế: 1501074011

Ngày thành lập: 14/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 176A/11, ấp Phước Lộc, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Thủ Công Mỹ Nghệ Bảo Thơ

Mã số thuế: 1501073924

Ngày thành lập: 10/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 16, ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Trường Giang Bình Minh

Mã số thuế: 1501073882

Ngày thành lập: 10/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 14, khóm Đông Thuận, Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long


Công Ty TNHH Mtv Xã Hội Bách Tùng

Mã số thuế: 1501073875

Ngày thành lập: 10/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 91 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X