Tìm kiếm Có Ngay

Chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp hiệu quả nhất!

Danh sách công ty Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

Công Ty Cp Phát Triển Bản Lìu

Mã số thuế: 5200868314

Ngày thành lập: 03/11/2016

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khu 1 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Sơn

Mã số thuế: 5200213149

Ngày thành lập: 13/06/2003

Số điện thoại: 0913013133

Địa chỉ: Thị trấn Trạm tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Lương

Mã số thuế: 5200233547

Ngày thành lập: 11/03/2005

Số điện thoại: 0293876098

Địa chỉ: khu 2 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi

Mã số thuế: 5200248550

Ngày thành lập: 21/10/2005

Số điện thoại: 029876150

Địa chỉ: Khu III - Thị trấn Trạm tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Doanh Nghiệp TN Hoàng Hà

Mã số thuế: 5200259778

Ngày thành lập: 13/06/2006

Số điện thoại: 029.3870.536

Địa chỉ: khu 1 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tuyến Bắc

Mã số thuế: 5200264023

Ngày thành lập: 25/08/2006

Số điện thoại: 0293876195

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công ty cổ phần sản xuất và đầu tư xây dựng Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200271207

Ngày thành lập: 02/04/2007

Số điện thoại: 029.876.627

Địa chỉ: Khu 2 thị Trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công ty TNHH Việt Cường

Mã số thuế: 5200271292

Ngày thành lập: 09/04/2007

Số điện thoại: 029.876171

Địa chỉ: khu 3 thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Anh

Mã số thuế: 5200290270

Ngày thành lập: 02/06/2008

Số điện thoại: 0293876028

Địa chỉ: khu 1 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200315260

Ngày thành lập: 04/02/2009

Số điện thoại: 043588759

Địa chỉ: Bản Mùa Nhang - Xã Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công ty TNHH Tam Sơn

Mã số thuế: 5200337666

Ngày thành lập: 18/03/2009

Số điện thoại: 0293876389

Địa chỉ: Khu II - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty TNHH Vạn Hoa

Mã số thuế: 5200360665

Ngày thành lập: 27/04/2009

Số điện thoại: 0984750779

Địa chỉ: Số nhà 14, khu 3 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công ty TNHH Nam Hiệp

Mã số thuế: 5200505744

Ngày thành lập: 31/03/2010

Số điện thoại: 0293503018

Địa chỉ: Khu I - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Điện Yên Bái

Mã số thuế: 5200565750

Ngày thành lập: 10/08/2010

Số điện thoại: 0949873997

Địa chỉ: Thôn Hát 2 - Xã Hát Lìu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thanh Thủy

Mã số thuế: 5200585066

Ngày thành lập: 25/10/2010

Số điện thoại: 0979213134

Địa chỉ: Thôn Làng Ninh - Xã Túc Đán - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công ty cổ phần thuỷ điện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200597921

Ngày thành lập: 16/12/2010

Số điện thoại: 0437544341

Địa chỉ: Bản Mùa Nhang - Xã Trạm Tấu - Xã Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Sáng

Mã số thuế: 5200599301

Ngày thành lập: 29/12/2010

Số điện thoại: 0296339399-0987

Địa chỉ: số nhà 56, khu 2 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty TNHH Xây Dựng Trường Tuấn

Mã số thuế: 5200611326

Ngày thành lập: 21/02/2011

Số điện thoại: 0293876666

Địa chỉ: Khu 1 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Trường - Yên Bái

Mã số thuế: 5200623297

Ngày thành lập: 25/03/2011

Số điện thoại: 0293876224

Địa chỉ: Số nhà 15, khu 3 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Thạo - Yên Bái

Mã số thuế: 5200647530

Ngày thành lập: 11/06/2011

Số điện thoại: 0915517030

Địa chỉ: Khu 1 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Yên Phú Đông Đô - Bqp

Mã số thuế: 5200647308

Ngày thành lập: 11/06/2011

Số điện thoại: 029224023

Địa chỉ: Bản Cang Chi Khúa - Xã Xà Hồ - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty TNHH Chiến Hà Nghĩa Lộ

Mã số thuế: 5200797166

Ngày thành lập: 28/05/2013

Số điện thoại: 0913251433

Địa chỉ: Thôn Tấu Giữa - Xã Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Anh Yên Bái

Mã số thuế: 5200801817

Ngày thành lập: 27/11/2013

Số điện thoại: 0293503888

Địa chỉ: Khu I - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thuyên

Mã số thuế: 5200808717

Ngày thành lập: 21/04/2014

Số điện thoại: 0983254447

Địa chỉ: Khu 2 - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Lương

Mã số thuế: 5200811558

Ngày thành lập: 04/06/2014

Số điện thoại: 0972661654

Địa chỉ: Khu 1 - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái


Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X