Tìm kiếm Có Ngay

Chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp hiệu quả nhất!

Danh sách công ty Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Huy - Văn Chấn

Mã số thuế: 5200889427

Ngày thành lập: 06/06/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Văn Tiên 1, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Bách - Văn Chấn

Mã số thuế: 5200889177

Ngày thành lập: 30/05/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty Cổ Phần Luyện Kim Màu Trung Việt

Mã số thuế: 5200888550

Ngày thành lập: 11/05/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Thịnh, Xã Tân Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty Cổ Phần Chè Tuyết San Yên Bái

Mã số thuế: 5200888279

Ngày thành lập: 02/05/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Nt Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhôm Kính Thắng Hường

Mã số thuế: 5200888215

Ngày thành lập: 23/04/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Phù Ninh, Xã Phù Nham, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty TNHH Chè An Việt

Mã số thuế: 5200887589

Ngày thành lập: 28/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty TNHH Hùng Cường - Văn Chấn

Mã số thuế: 5200887518

Ngày thành lập: 23/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Bản Loọng, Xã Phù Nham, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty Cổ Phần Chè Đặc Sản Suối Giàng

Mã số thuế: 5200887412

Ngày thành lập: 20/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Phúc - Văn Chấn

Mã số thuế: 5200887395

Ngày thành lập: 20/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Dẹ 2, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty Cổ Phần Chè San Tuyết

Mã số thuế: 5200887405

Ngày thành lập: 20/03/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty TNHH Phúc Long Nghĩa Lộ

Mã số thuế: 5200886419

Ngày thành lập: 10/01/2018

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khu Cầu Thia, Xã Phù Nham, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty TNHH Phát Triển Quân Dũng

Mã số thuế: 5200884901

Ngày thành lập: 22/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Nt Liên Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Linh Thuận Văn Chấn

Mã số thuế: 5200882830

Ngày thành lập: 08/12/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 9 Kè, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Sử Duyến

Mã số thuế: 5200882076

Ngày thành lập: 27/11/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 14, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Duân - Văn Chấn

Mã số thuế: 5200880858

Ngày thành lập: 26/10/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đồng Hẻo, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Trường Thành

Mã số thuế: 5200880456

Ngày thành lập: 17/10/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nậm Cưởm, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Văn Chấn

Mã số thuế: 5200878249

Ngày thành lập: 21/08/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Bản Hốc, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Sơn Thịnh

Mã số thuế: 5200873593

Ngày thành lập: 26/04/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Bản Phiêng 1, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty TNHH Sản Xuất Y Học Cổ Truyền Và Đông Dược Thế Gia

Mã số thuế: 5200873339

Ngày thành lập: 21/04/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Thác Hoa 3, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Đông - Văn Chấn

Mã số thuế: 5200873057

Ngày thành lập: 17/04/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Vực Tuần 2, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Vũ - Văn Chấn

Mã số thuế: 5200872455

Ngày thành lập: 03/04/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 26/3, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty TNHH Vlxd Ánh Tuấn

Mã số thuế: 5200871860

Ngày thành lập: 14/03/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 14, Xã Tân Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Hiền Yb

Mã số thuế: 5200871099

Ngày thành lập: 19/01/2017

Số điện thoại:

Địa chỉ: Khu 4B, Thị Trấn Nt Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Nam Đức Anh

Mã số thuế: 5200869325

Ngày thành lập: 02/12/2016

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Chiến Nga

Mã số thuế: 5200867342

Ngày thành lập: 07/10/2016

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn - Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Yên Bái


Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X