Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Duyên Hải - Mã số thuế: 4300807056

Số 113 An Dương Vương, tổ 22, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Duyên Hải

  • 4300807056     12-10-2017    
  • Ngô Tấn Cường    
  • Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Duyên Hải
  • 4300807056     12-10-2017    
  • Số 113 An Dương Vương, tổ 22, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
  •     
  •     
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
2Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế3822
3Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác3822
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Đại lý4610
6Môi giới4610
7Đấu giá4610
8Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
9Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
10Bán buôn quặng kim loại4662
11Bán buôn sắt, thép4662
12Bán buôn kim loại khác4662
13Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác4661
14Bán buôn dầu thô4661
15Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan4661
16Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan4661
17Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác4662
18Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
19Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
20Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
21Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
22Bán buôn cao su4669
23Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
24Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
25Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
26Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
27Bán buôn tổng hợp4669
28Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
29Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
30Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
31Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
32Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
33Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
34Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
35Vận tải đường ống4933
36Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
37Hoạt động khí tượng thuỷ văn7490
38Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu7490
39Hoạt động thú y7490
40Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
41Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
42Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
43Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
44Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
45Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
46Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
47Cung ứng lao động tạm thời7730
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X