Công Ty Cổ Phần Rida - Mã số thuế: 2500593009

Phố Sóc Sơn, Tổ 12, Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty Cổ Phần Rida

  • 2500593009     14-11-2017    
  • Nguyễn Thị Nhàn    
  • Rida Joint Stock Company
  • 2500593009     14-11-2017    
  • Phố Sóc Sơn, Tổ 12, Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  •     
  •     
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Hoạt động kiến trúc7110
3Hoạt động đo đạc bản đồ7110
4Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước7110
5Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác7110
6Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt5224
7Bốc xếp hàng hóa đường bộ5224
8Bốc xếp hàng hóa cảng biển5224
9Bốc xếp hàng hóa cảng sông5224
10Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không5224
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt5221
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5221
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương5222
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa5222
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không5223
18Dịch vụ điều hành bay5223
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không5223
20Bốc xếp hàng hóa5224
21Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
22Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
23Vận tải đường ống4933
24Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
25Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới5021
26Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ5021
27Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
28Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan5210
29Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)5210
30Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác5210
31Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7110
32Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật7110
33Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn7110
34Quảng cáo7110
35Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7110
36Hoạt động thiết kế chuyên dụng7110
37Hoạt động nhiếp ảnh7110
38Cho thuê xe có động cơ7710
39Cho thuê ôtô7710
40Cho thuê xe có động cơ khác7710
41Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7710
42Cho thuê băng, đĩa video7710
43Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7710
44Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
45Xây dựng công trình đường sắt4210
46Xây dựng công trình đường bộ4210
47Xây dựng công trình công ích4210
48Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4210
49Phá dỡ4210
50Chuẩn bị mặt bằng4210
51Lắp đặt hệ thống điện4210
52Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
53Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước4322
54Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí4322
55Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4322
56Hoàn thiện công trình xây dựng4322
57Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4322
58Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
59Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
60Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
61Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
62Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng4659
63Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch đ4659
64Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày4659
65Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)4659
66Bán buôn máy móc, thiết bị y tế4659
67Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu4659
68Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
69Bán lẻ mô tô, xe máy4541
70Đại lý mô tô, xe máy4541
71Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4541
72Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
73Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
74Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
75Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4530
76Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
77Bán mô tô, xe máy4541
78Bán buôn mô tô, xe máy4541
79Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác4661
80Bán buôn dầu thô4661
81Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan4661
82Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan4661
83Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
84Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
85Bán buôn xi măng4663
86Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
87Bán buôn kính xây dựng4663
88Bán buôn sơn, vécni4663
89Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu4932
90Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
91Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
92Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
93Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
94Vận tải hành khách bằng taxi4931
95Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy4931
96Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác4931
97Vận tải hành khách đường bộ khác4932
98Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh4932
99Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
100Bán buôn đồ ngũ kim4663
101Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
102Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
103Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm4931
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X