Công Ty Cổ Phần Sbg Năng Lượng Xanh - Mã số thuế: 2400838992

Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty Cổ Phần Sbg Năng Lượng Xanh

  • 2400838992     16-05-2018    
  • Nguyễn Đức Hiếu    
  • Sbg Green Energy Corporation Joint Stock Company
  • 2400838992     16-05-2018    
  • Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
  •     
  •     
  • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
2Cưa, xẻ và bào gỗ1610
3Bảo quản gỗ1610
4Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1610
5Sản xuất đồ gỗ xây dựng1610
6Sản xuất bao bì bằng gỗ1610
7Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
8Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ1629
9Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện1629
10Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1629
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
13Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
14Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
15Bán buôn cao su4669
16Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
17Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
18Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
19Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
20Bán buôn tổng hợp4669
21Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
22Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
23Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại4719
24Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
25Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4719
26Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
27Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
28Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X