Công Ty Cp Đầu Tư Tân Hiệp Nghệ An - Mã số thuế: 2901903096

Số 26, đường Nguyễn Sơn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty Cp Đầu Tư Tân Hiệp Nghệ An

  • 2901903096     13-09-2017    
  • Trần Anh Lê Võ Sỹ Hiệp    
  • Công Ty CP Đầu Tư Tân Hiệp Nghệ An
  • 2901903096     13-09-2017    
  • Số 26, đường Nguyễn Sơn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
  •     
  •     
  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
2Cung ứng lao động tạm thời7730
3Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
4Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
5Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
6Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
7Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4530
8Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
9Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
10Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
11Bán buôn xe có động cơ khác4511
12Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
13Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
14Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
15Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
16Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ1629
17Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện1629
18Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1629
19Khai thác muối0810
20Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu0810
21Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên0810
22Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác0810
23Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
24Xây dựng công trình đường sắt4210
25Xây dựng công trình đường bộ4210
26Xây dựng công trình công ích4210
27Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
28Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước4322
29Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí4322
30Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4322
31Hoàn thiện công trình xây dựng4322
32Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4322
33Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
34Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
35Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4210
36Phá dỡ4210
37Chuẩn bị mặt bằng4210
38Lắp đặt hệ thống điện4210
39Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
40Ươm giống cây lâm nghiệp0210
41Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ0210
42Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa0210
43Trồng rừng và chăm sóc rừng khác0210
44Khai thác gỗ0210
45Khai thác lâm sản khác trừ gỗ0210
46Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác0210
47Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0210
48Khai thác thuỷ sản biển0210
49Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
50Khai thác đá0810
51Khai thác cát, sỏi0810
52Khai thác đất sét0810
53Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón0810
54Khai thác và thu gom than bùn0810
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X