Công ty CP vận tải và xây dựng Lâm Anh - Mã số thuế: 2900687727

885369 Nhà ông Đỗ Trường Sơn, khối 3, thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An

Thông tin doanh nghiệp

 • Công ty CP vận tải và xây dựng Lâm Anh

 • 2900687727     05-08-2005     Chi cục Thuế Huyện Quế Phong
 • Nhà ông Đỗ Trường Sơn, khối 3, thị trấn Kim Sơn - - Huyện Quế Phong - Nghệ An
 • Phạm Thị Kha     -
 • 2703000646     05-08-2005     Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
 • Nhà ông Đỗ Trường Sơn, khối 3, thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An
 • 885369
 • Phạm Thị Kha    
 •     
 • 3-754-220-223
 • 10
 • Vận tải đường bộ khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Vận tải đường bộ khác
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X