Công Ty TNHH Bảo Vệ Bắc Giang - Mã số thuế: 2400827408

Tiểu khu 6, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Bảo Vệ Bắc Giang

  • 2400827408     05-12-2017    
  • Nguyễn Thị Lan    
  • Công Ty TNHH Bảo Vệ Bắc Giang
  • 2400827408     05-12-2017    
  • Tiểu khu 6, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
  •     
  •     
  • Hoạt động bảo vệ cá nhân

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X