Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ An Phú - Mã số thuế: 3101045531

Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ An Phú

  • 3101045531     12-01-2018    
  • Nguyễn Viết Tư    
  • Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ An Phú
  • 3101045531     12-01-2018    
  • Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
  •     
  •     
  • Vận tải hành khách đường bộ khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
2Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4513
3Đại lý xe có động cơ khác4513
4Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4513
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
6Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
7Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4530
8Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
9Bán mô tô, xe máy4541
10Bán buôn mô tô, xe máy4541
11Bán lẻ mô tô, xe máy4541
12Đại lý mô tô, xe máy4541
13Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4541
14Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
15Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
16Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
17Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
18Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
19Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
20Bán buôn xi măng4663
21Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
22Bán buôn kính xây dựng4663
23Bán buôn sơn, vécni4663
24Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
25Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu4932
26Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
27Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
28Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
29Bán buôn đồ ngũ kim4663
30Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
31Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
33Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
34Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
35Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
36Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
37Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
38Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
39Vận tải hành khách đường bộ khác4932
40Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh4932
41Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
42Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
43Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
44Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
45Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
46Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
47Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
48Vận tải đường ống4933
49Cho thuê xe có động cơ7710
50Cho thuê ôtô7710
51Cho thuê xe có động cơ khác7710
52Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7710
53Cho thuê băng, đĩa video7710
54Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7710
55Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
56Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
57Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
58Cung ứng lao động tạm thời7730
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X