Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Tài Chính 88 - Mã số thuế: 2500605085

Khu 7, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Tài Chính 88

  • 2500605085     14-06-2018    
  • Lưu Tiến Thắng    
  • Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Tài Chính 88
  • 2500605085     14-06-2018    
  • Khu 7, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
  •     
  •     
  • Hoạt động cấp tín dụng khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
3Bán buôn xe có động cơ khác4511
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
6Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
7Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4530
8Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
9Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4541
10Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
11Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
12Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán buôn mô tô, xe máy4541
15Bán lẻ mô tô, xe máy4541
16Đại lý mô tô, xe máy4541
17Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
18Đại lý, môi giới, đấu giá4610
19Đại lý4610
20Môi giới4610
21Đấu giá4610
22Cho thuê xe có động cơ7710
23Cho thuê ôtô7710
24Cho thuê xe có động cơ khác7710
25Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
26Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
27Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
28Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
29Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7710
30Cho thuê băng, đĩa video7710
31Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7710
32Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
33Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
34Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
35Cung ứng lao động tạm thời7730
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X