Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng At Architects Nha Trang - Mã số thuế: 4201767726

676 đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng At Architects Nha Trang

  • 4201767726     14-11-2017    
  • Lê Thị Thúy Phượng    
  • Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng At Architects Nha Trang
  • 4201767726     14-11-2017    
  • 676 đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  •     
  •     
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
2Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
3Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
4Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
5Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
6Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
7Cung ứng lao động tạm thời7730
8Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7110
9Hoạt động thiết kế chuyên dụng7110
10Hoạt động nhiếp ảnh7110
11Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
12Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
13Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
14Vận tải đường ống4933
15Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
16Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7110
17Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật7110
18Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn7110
19Quảng cáo7110
20Hoạt động kiến trúc7110
21Hoạt động đo đạc bản đồ7110
22Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước7110
23Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác7110
24Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác0810
25Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
26Xây dựng công trình đường sắt4210
27Xây dựng công trình đường bộ4210
28Xây dựng công trình công ích4210
29Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4210
30Phá dỡ4210
31Chuẩn bị mặt bằng4210
32Lắp đặt hệ thống điện4210
33Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
34Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước4322
35Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí4322
36Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4322
37Hoàn thiện công trình xây dựng4322
38Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4322
39Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
40Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
41Bán buôn xi măng4663
42Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
43Bán buôn kính xây dựng4663
44Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
45Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
46Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
47Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
48Bán buôn sơn, vécni4663
49Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
50Bán buôn đồ ngũ kim4663
51Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
52Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
53Khai thác đá0810
54Khai thác cát, sỏi0810
55Khai thác đất sét0810
56Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón0810
57Khai thác và thu gom than bùn0810
58Khai thác muối0810
59Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu0810
60Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên0810
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X