Công Ty TNHH Đoàn Khải Phát Đức Cơ - Mã số thuế: 5901080828

Làng Bi, QL 19, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Đoàn Khải Phát Đức Cơ

  • 5901080828     12-01-2018    
  • Nguyễn Văn Đoàn    
  • Công Ty TNHH Đoàn Khải Phát Đức Cơ
  • 5901080828     12-01-2018    
  • Làng Bi, QL 19, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
  •     
  •     
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác5610
2Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5610
3Dịch vụ ăn uống khác5610
4Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
5Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác4620
6Bán buôn hoa và cây4620
7Bán buôn động vật sống4620
8Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
9Bán buôn xi măng4663
10Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
11Bán buôn kính xây dựng4663
12Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản4620
13Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)4620
14Bán buôn gạo4620
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán buôn sơn, vécni4663
17Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
18Bán buôn đồ ngũ kim4663
19Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
20Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
21Vận tải đường ống4933
22Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
23Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống5610
24Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
25Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
26Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
27Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
28Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
29Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
30Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
31Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
32Bán buôn cao su4669
33Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
34Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
35Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
36Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
37Bán buôn tổng hợp4669
38Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
39Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X