Công Ty TNHH Dv Và Vận Tải Nghệ Bình Minh - Mã số thuế: 4500618994

Thôn Văn Lâm 3, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Dv Và Vận Tải Nghệ Bình Minh

  • 4500618994     17-11-2017    
  • Nguyễn Bá Luân    
  • Công Ty TNHH Dv Và Vận Tải Nghệ Bình Minh
  • 4500618994     17-11-2017    
  • Thôn Văn Lâm 3, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
  •     
  •     
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt4210
3Xây dựng công trình đường bộ4210
4Xây dựng công trình công ích4210
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4210
6Phá dỡ4210
7Chuẩn bị mặt bằng4210
8Lắp đặt hệ thống điện4210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước4322
11Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí4322
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4322
13Hoàn thiện công trình xây dựng4322
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4322
15Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
16Bán buôn quặng kim loại4662
17Bán buôn sắt, thép4662
18Bán buôn kim loại khác4662
19Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác4662
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
22Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
23Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
24Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
25Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
26Vận tải đường ống4933
27Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
28Vận tải hàng hóa ven biển5012
29Vận tải hàng hóa viễn dương5012
30Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
31Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới5022
32Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ5022
33Vận tải hành khách hàng không5022
34Vận tải hàng hóa hàng không5022
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X