Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Minh Thành - Mã số thuế: 3002112508

Nhà ông Đinh Minh Thành, tổ dân phố Long Sơn, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Minh Thành

  • 3002112508     13-06-2018    
  • Đinh Minh Thành    
  • Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Minh Thành
  • 3002112508     13-06-2018    
  • Nhà ông Đinh Minh Thành, tổ dân phố Long Sơn, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
  •     
  •     
  • Giáo dục mầm non

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
2Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
3Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
4Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
5Cho thuê xe có động cơ khác7710
6Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7710
7Cho thuê băng, đĩa video7710
8Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7710
9Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
10Vận tải đường ống4933
11Cho thuê xe có động cơ7710
12Cho thuê ôtô7710
13Vận tải hành khách đường bộ khác4932
14Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh4932
15Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu4932
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X