Công Ty TNHH Hán Trường Thùy Vina - Mã số thuế: 5901095817

Điểm 11, Xã Uar, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Hán Trường Thùy Vina

  • 5901095817     13-06-2018    
  • Phùng Thị Hường    
  • Công Ty TNHH Hán Trường Thùy Vina
  • 5901095817     13-06-2018    
  • Điểm 11, Xã Uar, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
  •     
  •     
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Ươm giống cây lâm nghiệp0210
3Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ0210
4Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa0210
5Trồng rừng và chăm sóc rừng khác0210
6Khai thác gỗ0210
7Khai thác lâm sản khác trừ gỗ0210
8Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác0210
9Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0210
10Khai thác thuỷ sản biển0210
11Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
12Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác4620
13Bán buôn hoa và cây4620
14Bán buôn động vật sống4620
15Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản4620
16Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)4620
17Bán buôn gạo4620
18Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
19Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
20Bán buôn xi măng4663
21Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
22Bán buôn kính xây dựng4663
23Bán buôn sơn, vécni4663
24Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
25Bán buôn đồ ngũ kim4663
26Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
27Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
28Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
29Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
30Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
31Bán buôn cao su4669
32Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
33Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
34Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
35Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
36Bán buôn tổng hợp4669
37Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X