Công Ty TNHH Mạnh Hùng Yb - Mã số thuế: 5200881562

Thôn Trực Thanh, Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Mạnh Hùng Yb

  • 5200881562     14-11-2017    
  • Nguyễn Văn Mạnh    
  • Công Ty TNHH Mạnh Hùng Yb
  • 5200881562     14-11-2017    
  • Thôn Trực Thanh, Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
  •     
  •     
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
2Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
3Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
4Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
5Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
6Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
7Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
10Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
11Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
12Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
13Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
14Vận tải đường ống4933
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
16Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan5210
17Hoạt động đo đạc bản đồ7110
18Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước7110
19Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác7110
20Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7110
21Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)5210
22Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác5210
23Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
24Hoạt động kiến trúc7110
25Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
26Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
27Bán buôn xe có động cơ khác4511
28Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
29Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
30Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4513
31Đại lý xe có động cơ khác4513
32Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4513
33Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
34Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
35Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4530
36Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
37Bán mô tô, xe máy4541
38Bán buôn mô tô, xe máy4541
39Bán lẻ mô tô, xe máy4541
40Đại lý mô tô, xe máy4541
41Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4541
42Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
43Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
44Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
45Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật7110
46Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn7110
47Quảng cáo7110
48Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7110
49Hoạt động thiết kế chuyên dụng7110
50Hoạt động nhiếp ảnh7110
51Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
52Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
53Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác4661
54Bán buôn dầu thô4661
55Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan4661
56Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan4661
57Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
58Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
59Bán buôn xi măng4663
60Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
61Bán buôn kính xây dựng4663
62Bán buôn sơn, vécni4663
63Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
64Bán buôn đồ ngũ kim4663
65Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
66Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X