Công Ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Trường Anh - Mã số thuế: 5901087358

Thôn Thắng Lợi 2, Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Trường Anh

  • 5901087358     13-03-2018    
  • Tạ Văn Trường    
  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Trường Anh
  • 5901087358     13-03-2018    
  • Thôn Thắng Lợi 2, Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
  •     
  •     
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
2Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa1702
3Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn1702
4Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1702
5In ấn1702
6Dịch vụ liên quan đến in1702
7Sao chép bản ghi các loại1702
8Sản xuất than cốc1702
9Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế1702
10Sản xuất hoá chất cơ bản1702
11Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ1702
12Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
13Sản xuất bao bì từ plastic2220
14Sản xuất sản phẩm khác từ plastic2220
15Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh2220
16Sản xuất sản phẩm chịu lửa2220
17Vận tải đường ống4933
18Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét2220
19Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác2220
20Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
21Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
22Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
23Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
24Bán buôn cao su4669
25Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
26Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
27Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
28Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
29Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
30Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
31Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
32Bán buôn tổng hợp4669
33Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
34Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
35Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
36Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X