Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Năng Lượng Xuân Thành - Mã số thuế: 3801156156

Tổ 2, Khu phố Xa Cam 1, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Năng Lượng Xuân Thành

  • 3801156156     13-09-2017    
  • Trần Thị Kim Tuyến    
  • Xuan Thanh Solar Investment Company Limited
  • 3801156156     13-09-2017    
  • Tổ 2, Khu phố Xa Cam 1, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
  •     
  •     
  • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ1629
3Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện1629
4Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1629
5In ấn1702
6Dịch vụ liên quan đến in1702
7Sao chép bản ghi các loại1702
8Sản xuất than cốc1702
9Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
10Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa1702
11Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn1702
12Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1702
13Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước4322
14Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí4322
15Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4322
16Hoàn thiện công trình xây dựng4322
17Sản xuất điện3510
18Truyền tải và phân phối điện3510
19Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống3510
20Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
21Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế1702
22Sản xuất hoá chất cơ bản1702
23Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ1702
24Sản xuất, truyền tải và phân phối điện3510
25Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4322
26Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
27Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng4659
28Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch đ4659
29Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày4659
30Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)4659
31Bán buôn máy móc, thiết bị y tế4659
32Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu4659
33Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
34Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
35Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
36Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
37Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
38Bán buôn tổng hợp4669
39Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
40Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
41Bán buôn cao su4669
42Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
43Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
44Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
45Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7110
46Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật7110
47Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn7110
48Quảng cáo7110
49Hoạt động kiến trúc7110
50Hoạt động đo đạc bản đồ7110
51Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước7110
52Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác7110
53Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7110
54Hoạt động thiết kế chuyên dụng7110
55Hoạt động nhiếp ảnh7110
56Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
57Hoạt động khí tượng thuỷ văn7490
58Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu7490
59Hoạt động thú y7490
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X