Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Ngọc Solar - Mã số thuế: 3801156149

Tổ 3, Khu phố Xa Cam 1, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Ngọc Solar

  • 3801156149     13-09-2017    
  • Nguyễn Phi Hùng    
  • Nguyen Ngoc Solar Company Limited
  • 3801156149     13-09-2017    
  • Tổ 3, Khu phố Xa Cam 1, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
  •     
  •     
  • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Sản xuất, truyền tải và phân phối điện3510
2Sản xuất điện3510
3Truyền tải và phân phối điện3510
4Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống3510
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước4322
7Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí4322
8Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4322
9Hoàn thiện công trình xây dựng4322
10Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4322
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng4659
13Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch đ4659
14Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày4659
15Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)4659
16Bán buôn máy móc, thiết bị y tế4659
17Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu4659
18Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
19Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
20Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
21Quảng cáo7110
22Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7110
23Hoạt động thiết kế chuyên dụng7110
24Hoạt động nhiếp ảnh7110
25Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
26Hoạt động khí tượng thuỷ văn7490
27Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu7490
28Hoạt động thú y7490
29Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác7110
30Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7110
31Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật7110
32Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn7110
33Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
34Bán buôn cao su4669
35Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
36Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
37Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
38Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
39Bán buôn tổng hợp4669
40Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
41Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
42Hoạt động kiến trúc7110
43Hoạt động đo đạc bản đồ7110
44Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước7110
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X