Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính Bắc Trung Bộ - Mã số thuế: 3200643966

Số 53 Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính Bắc Trung Bộ

  • 3200643966     14-11-2017    
  • Nguyễn Bá Dương    
  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính Bắc Trung Bộ
  • 3200643966     14-11-2017    
  • Số 53 Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
  •     
  •     
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
3Bán buôn xe có động cơ khác4511
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4513
7Đại lý xe có động cơ khác4513
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4513
9Bán mô tô, xe máy4541
10Bán buôn mô tô, xe máy4541
11Bán lẻ mô tô, xe máy4541
12Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
13Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
14Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4530
15Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
16Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4541
17Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
18Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
19Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
20Đại lý mô tô, xe máy4541
21Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
22Đại lý, môi giới, đấu giá4610
23Đại lý4610
24Môi giới4610
25Đấu giá4610
26Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
27Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
28Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
29Cho thuê băng, đĩa video7710
30Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7710
31Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
32Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
33Cho thuê xe có động cơ7710
34Cho thuê ôtô7710
35Cho thuê xe có động cơ khác7710
36Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7710
37Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
38Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
39Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
40Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
41Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
42Cung ứng lao động tạm thời7730
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X