Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổ Chức Sự Kiện Sắc Việt - Mã số thuế: 1602056587

Số 108, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổ Chức Sự Kiện Sắc Việt

  • 1602056587     05-12-2017    
  • Nguyễn Duy Tân    
  • Sacviet Event One Member Company Limited
  • 1602056587     05-12-2017    
  • Số 108, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
  •     
  •     
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X