Công Ty TNHH Một Thành Viên Tú Phương Quảng Trị - Mã số thuế: 3200643356

Khu phố Vĩnh Phước, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Tú Phương Quảng Trị

  • 3200643356     12-10-2017    
  • Đồng Anh Tú    
  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Tú Phương Quảng Trị
  • 3200643356     12-10-2017    
  • Khu phố Vĩnh Phước, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
  •     
  •     
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
2Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
3Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
4Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
5Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
6Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
7Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
8Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X