Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đặng Toàn - Mã số thuế: 6300292266

Đường tỉnh 931B, ấp 01, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đặng Toàn

  • 6300292266     13-09-2017    
  • Bùi Công Sinh    
  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đặng Toàn
  • 6300292266     13-09-2017    
  • Đường tỉnh 931B, ấp 01, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
  •     
  •     
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt4210
3Xây dựng công trình đường bộ4210
4Xây dựng công trình công ích4210
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
7Bán buôn xi măng4663
8Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
9Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4210
10Phá dỡ4210
11Chuẩn bị mặt bằng4210
12Lắp đặt hệ thống điện4210
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
15Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
16Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
17Bán buôn kính xây dựng4663
18Bán buôn sơn, vécni4663
19Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
20Bán buôn đồ ngũ kim4663
21Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
22Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
23Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
24Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
25Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
26Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
27Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
28Vận tải đường ống4933
29Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
30Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
31Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
33Vận tải hàng hóa hàng không5022
34Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
35Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới5022
36Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ5022
37Vận tải hành khách hàng không5022
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X