Công Ty TNHH Nhật Quang Vt - Mã số thuế: 3401169961

Lô D (Kinh doanh dịch vụ 3), Khu Kinh Doanh- Dịch Vụ Xã Vĩnh Tân , Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Nhật Quang Vt

  • 3401169961     14-06-2018    
  • Nguyễn Văn Hòa    
  • Nhat Quang Vt Company Limited
  • 3401169961     14-06-2018    
  • Lô D (Kinh doanh dịch vụ 3), Khu Kinh Doanh- Dịch Vụ Xã Vĩnh Tân , Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
  •     
  •     
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Vệ sinh chung nhà cửa7830
2Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác7830
3Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan7830
4Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp7830
5Hoạt động bảo vệ cá nhân7830
6Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn7830
7Dịch vụ điều tra7830
8Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp7830
9Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài7830
10Đại lý du lịch7830
11Điều hành tua du lịch7830
12Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7830
13Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
14Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
15Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4530
16Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
17Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
18Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
19Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
20Bán buôn cao su4669
21Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
22Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
23Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
24Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
25Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
26Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng4659
27Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch đ4659
28Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày4659
29Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)4659
30Bán buôn máy móc, thiết bị y tế4659
31Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu4659
32Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
33Bán buôn tổng hợp4669
34Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
35Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
36Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước7830
37Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
38Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
39Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
40Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X