Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hht68 - Mã số thuế: 2500603592

Khu 2, Thôn Phượng Lâu, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hht68

  • 2500603592     16-05-2018    
  • Lê Văn Hưng    
  • Hht68 Roduction And Trading Company Limited
  • 2500603592     16-05-2018    
  • Khu 2, Thôn Phượng Lâu, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
  •     
  •     
  • Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
3Bán buôn xe có động cơ khác4511
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
6Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
7Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4530
8Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
9Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4541
10Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
11Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
12Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán buôn mô tô, xe máy4541
15Bán lẻ mô tô, xe máy4541
16Đại lý mô tô, xe máy4541
17Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày4659
18Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)4659
19Bán buôn máy móc, thiết bị y tế4659
20Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu4659
21Đấu giá4610
22Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
23Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng4659
24Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch đ4659
25Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
26Đại lý, môi giới, đấu giá4610
27Đại lý4610
28Môi giới4610
29Vận tải hành khách đường bộ khác4932
30Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh4932
31Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu4932
32Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
33Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
34Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
35Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
36Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
37Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
38Vận tải đường ống4933
39Cho thuê xe có động cơ7710
40Cho thuê ôtô7710
41Cho thuê xe có động cơ khác7710
42Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7710
43Cho thuê băng, đĩa video7710
44Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7710
45Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
46Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
47Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
48Cung ứng lao động tạm thời7730
49Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
50Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
51Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
52Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X