Công Ty TNHH Sơn Hải Group - Mã số thuế: 2500592936

Thôn Yên Kiều, Xã Tứ Yên, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Sơn Hải Group

  • 2500592936     14-11-2017    
  • Nguyễn Ngọc Sơn    
  • Son Hai Group Company Limited
  • 2500592936     14-11-2017    
  • Thôn Yên Kiều, Xã Tứ Yên, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc
  •     
  •     
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bốc xếp hàng hóa cảng sông5224
2Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không5224
3Bốc xếp hàng hóa5224
4Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt5224
5Bốc xếp hàng hóa đường bộ5224
6Bốc xếp hàng hóa cảng biển5224
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
9Bán buôn xi măng4663
10Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
11Bán buôn kính xây dựng4663
12Bán buôn sơn, vécni4663
13Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
14Bán buôn đồ ngũ kim4663
15Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
16Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
17Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
18Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
19Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
20Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
21Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
22Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
23Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
24Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan5210
25Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)5210
26Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác5210
27Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
28Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
29Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
30Vận tải đường ống4933
31Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
33Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
34Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X