Công Ty TNHH Thương Mại A&t Vĩnh Phúc - Mã số thuế: 2500605279

Thôn Nhật Chiêu 4, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Thương Mại A&t Vĩnh Phúc

  • 2500605279     14-06-2018    
  • Phùng Quốc Lý    
  • Vinh Phuc A&t Trading Company Limited
  • 2500605279     14-06-2018    
  • Thôn Nhật Chiêu 4, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
  •     
  •     
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác4661
3Bán buôn dầu thô4661
4Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan4661
5Bán buôn kim loại khác4662
6Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác4662
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
9Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan4661
10Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
11Bán buôn quặng kim loại4662
12Bán buôn sắt, thép4662
13Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
14Bán buôn đồ ngũ kim4663
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
17Bán buôn xi măng4663
18Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
19Bán buôn kính xây dựng4663
20Bán buôn sơn, vécni4663
21Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
22Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
23Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
24Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
25Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
26Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
27Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X