Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tiếp Vận Kiên Thành - Mã số thuế: 0201822715

Số 11/20 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tiếp Vận Kiên Thành

  • 0201822715     04-12-2017    
  • Vũ Thế Thủy    
  • Kien Thanh Logistics Service Trade Company Limited
  • 0201822715     04-12-2017    
  • Số 11/20 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
  •     
  •     
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Thu gom rác thải độc hại3812
2Thu gom rác thải y tế3812
3Thu gom rác thải độc hại khác3812
4Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3812
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Đại lý4610
7Môi giới4610
8Đấu giá4610
9Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
10Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác4620
11Bán buôn hoa và cây4620
12Bán buôn động vật sống4620
13Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản4620
14Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)4620
15Bán buôn gạo4620
16Bán buôn thực phẩm4632
17Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt4632
18Bán buôn thủy sản4632
19Bán buôn rau, quả4632
20Bán buôn cà phê4632
21Bán buôn chè4632
22Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột4632
23Bán buôn thực phẩm khác4632
24Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
25Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
26Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
27Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
28Bán buôn cao su4669
29Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
30Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
31Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
32Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
33Bán buôn tổng hợp4669
34Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
35Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
36Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
37Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
38Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
39Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
40Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
41Vận tải đường ống4933
42Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
43Vận tải hàng hóa ven biển5012
44Vận tải hàng hóa viễn dương5012
45Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
46Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới5022
47Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ5022
48Vận tải hành khách hàng không5022
49Vận tải hàng hóa hàng không5022
50Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
51Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan5210
52Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)5210
53Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
54Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương5222
55Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa5222
56Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
57Dịch vụ đại lý tàu biển5229
58Dịch vụ đại lý vận tải đường biển5229
59Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu5229
60Bưu chính5229
61Chuyển phát5229
62Cho thuê xe có động cơ7710
63Cho thuê ôtô7710
64Cho thuê xe có động cơ khác7710
65Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác5210
66Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
67Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt5221
68Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5221
69Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7710
70Cho thuê băng, đĩa video7710
71Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7710
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X