Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Khoa - Mã số thuế: 2400833786

Thôn Quang Biểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Khoa

  • 2400833786     13-03-2018    
  • Hoàng Công Khương    
  • Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Khoa
  • 2400833786     13-03-2018    
  • Thôn Quang Biểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
  •     
  •     
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
2Bán buôn kính xây dựng4663
3Bán buôn sơn, vécni4663
4Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
5Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
6Bán buôn quặng kim loại4662
7Bán buôn sắt, thép4662
8Bán buôn kim loại khác4662
9Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác4662
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
12Bán buôn xi măng4663
13Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
14Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
15Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
16Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
17Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
18Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
19Cung ứng lao động tạm thời7730
20Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu4932
21Cho thuê xe có động cơ7710
22Cho thuê ôtô7710
23Cho thuê xe có động cơ khác7710
24Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7710
25Cho thuê băng, đĩa video7710
26Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7710
27Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
28Bán buôn đồ ngũ kim4663
29Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
30Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
31Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
33Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
34Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
35Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
36Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
37Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
38Vận tải hành khách đường bộ khác4932
39Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh4932
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X