Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Mỹ Bình Thuận - Mã số thuế: 3401164628

Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Mỹ Bình Thuận

  • 3401164628     13-03-2018    
  • Đỗ Viết Trí Toàn    
  • Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Mỹ Bình Thuận
  • 3401164628     13-03-2018    
  • Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
  •     
  •     
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
2Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
3Bán buôn đồ ngũ kim4663
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
6Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
7Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
8Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
9Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
10Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Bán buôn quặng kim loại4662
13Bán buôn sắt, thép4662
14Bán buôn kim loại khác4662
15Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
16Bán buôn kính xây dựng4663
17Bán buôn sơn, vécni4663
18Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
19Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác4662
20Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
21Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
22Bán buôn xi măng4663
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X