Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải An Hòa Phát - Mã số thuế: 5200886472

Thôn Hợp Thịnh, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải An Hòa Phát

  • 5200886472     12-01-2018    
  • Nguyễn Danh Dũng    
  • An Hoa Phat Transportation And Trading Company Limited
  • 5200886472     12-01-2018    
  • Thôn Hợp Thịnh, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
  •     
  •     
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác5210
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt5221
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5221
5Bốc xếp hàng hóa5224
6Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt5224
7Bốc xếp hàng hóa đường bộ5224
8Bốc xếp hàng hóa cảng biển5224
9Dịch vụ đại lý vận tải đường biển5229
10Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu5229
11Bưu chính5229
12Chuyển phát5229
13Bốc xếp hàng hóa cảng sông5224
14Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không5224
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
16Dịch vụ đại lý tàu biển5229
17Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
18Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
19Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
20Vận tải đường ống4933
21Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
22Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
23Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
24Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
25Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
26Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
27Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
28Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
29Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
30Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới5022
31Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ5022
32Vận tải hành khách hàng không5022
33Vận tải hàng hóa hàng không5022
34Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
35Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan5210
36Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)5210
37Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
38Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
39Bán buôn xi măng4663
40Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
41Bán buôn kính xây dựng4663
42Bán buôn sơn, vécni4663
43Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
44Bán buôn đồ ngũ kim4663
45Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
46Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
47Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
48Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X