Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thịnh Tiến - Mã số thuế: 5200888656

Khu 3, Thị Trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thịnh Tiến

  • 5200888656     16-05-2018    
  • Lương Thị Bình    
  • Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thịnh Tiến
  • 5200888656     16-05-2018    
  • Khu 3, Thị Trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
  •     
  •     
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bốc xếp hàng hóa5224
2Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt5224
3Bốc xếp hàng hóa đường bộ5224
4Bốc xếp hàng hóa cảng biển5224
5Bốc xếp hàng hóa cảng sông5224
6Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không5224
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
8Dịch vụ đại lý tàu biển5229
9Dịch vụ đại lý vận tải đường biển5229
10Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu5229
11Bưu chính5229
12Chuyển phát5229
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
15Bán buôn xi măng4663
16Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
17Vận tải hàng hóa hàng không5022
18Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
19Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan5210
20Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)5210
21Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
22Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
23Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
24Vận tải đường ống4933
25Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
26Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới5022
27Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ5022
28Vận tải hành khách hàng không5022
29Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
30Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
31Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
33Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
34Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
35Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
36Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
37Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
38Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
39Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
40Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
41Bán buôn kính xây dựng4663
42Bán buôn sơn, vécni4663
43Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
44Bán buôn đồ ngũ kim4663
45Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác5210
46Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
47Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt5221
48Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5221
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X