Công Ty TNHH Truyền Thông Focus - Mã số thuế: 5200881876

Tổ 36, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Truyền Thông Focus

  • 5200881876     22-11-2017    
  • Đặng Quỳnh Thu    
  • Công Ty TNHH Truyền Thông Focus
  • 5200881876     22-11-2017    
  • Tổ 36, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
  •     
  •     
  • Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
2Cung ứng lao động tạm thời7730
3Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
4Hoạt động sản xuất phim điện ảnh5911
5Hoạt động sản xuất phim video5911
6Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình5911
7Hoạt động hậu kỳ5911
8Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
9Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
10Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
11Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
12Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
13Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
14Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X