Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hợp Thành - Mã số thuế: 4800901434

Tổ 3, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hợp Thành

  • 4800901434     01-08-2017    
  • Hoàng Minh Hiến    
  • 4800901434     01-08-2017    
  • Tổ 3, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
  •     
  •     
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Khai thác đá0810
3Khai thác cát, sỏi0810
4Khai thác đất sét0810
5Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón0810
6Khai thác và thu gom than bùn0810
7Khai thác muối0810
8Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu0810
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên0810
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác0810
11Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
12Xây dựng công trình đường sắt4210
13Xây dựng công trình đường bộ4210
14Xây dựng công trình công ích4210
15Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4210
16Phá dỡ4210
17Chuẩn bị mặt bằng4210
18Lắp đặt hệ thống điện4210
19Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
20Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước4322
21Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí4322
22Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4322
23Hoàn thiện công trình xây dựng4322
24Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4322
25Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
26Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
27Bán buôn xi măng4663
28Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
29Bán buôn kính xây dựng4663
30Bán buôn sơn, vécni4663
31Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
32Bán buôn đồ ngũ kim4663
33Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
34Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
35Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
36Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
37Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
38Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
39Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
40Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
41Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
42Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
43Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
44Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
45Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
46Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
47Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
48Vận tải đường ống4933
49Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
50Hoạt động kiến trúc7110
51Hoạt động đo đạc bản đồ7110
52Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước7110
53Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác7110
54Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7110
55Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật7110
56Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn7110
57Quảng cáo7110
58Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7110
59Hoạt động thiết kế chuyên dụng7110
60Hoạt động nhiếp ảnh7110
61Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
62Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
63Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
64Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
65Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
66Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
67Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
68Cung ứng lao động tạm thời7730
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X