Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Lập Thạch - Sông Lô - Mã số thuế: 2500603546

Khu 07, Xã Tử Du, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Lập Thạch - Sông Lô

  • 2500603546     16-05-2018    
  • Trịnh Đức Trọng    
  • Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Lập Thạch - Sông Lô
  • 2500603546     16-05-2018    
  • Khu 07, Xã Tử Du, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
  •     
  •     
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán buôn tổng hợp4669
2Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
3Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
4Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
5Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
6Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản4620
8Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)4620
9Bán buôn gạo4620
10Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
11Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
12Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác4620
13Bán buôn hoa và cây4620
14Bán buôn động vật sống4620
15Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
16Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
17Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
18Bán buôn cao su4669
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X