Công Ty TNHH Vật Tư Nông Sản Miền Bắc - Mã số thuế: 0700791886

Thôn Tâng, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Vật Tư Nông Sản Miền Bắc

  • 0700791886     19-06-2017    
  • Đặng Quang Sáng    
  • Mien Bac Agricultural Product Materials Company Limited
  • 0700791886     19-06-2017    
  • Thôn Tâng, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
  •     
  •     
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)4659
2Bán buôn máy móc, thiết bị y tế4659
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu4659
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng4659
7Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch đ4659
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày4659
9Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp4669
10Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)4669
11Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh4669
12Bán buôn cao su4669
13Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt4669
14Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép4669
15Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại4669
16Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu4669
17Bán buôn tổng hợp4669
18Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4669
19Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
20Hoạt động khí tượng thuỷ văn7490
21Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu7490
22Hoạt động thú y7490
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X