Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đạt - Mã số thuế: 2500593827

TDP Tân Chiền, Thị Trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đạt

  • 2500593827     05-12-2017    
  • Nguyễn Ngọc Chi    
  • Hang Dat Construction Company Limited
  • 2500593827     05-12-2017    
  • TDP Tân Chiền, Thị Trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
  •     
  •     
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
2Cung ứng lao động tạm thời7730
3Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
4Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
5Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
6Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7110
8Hoạt động nhiếp ảnh7110
9Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
10Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
11Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật7110
12Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn7110
13Quảng cáo7110
14Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7110
15Hoạt động đo đạc bản đồ7110
16Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước7110
17Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác7110
18Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7110
19Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
20Vận tải đường ống4933
21Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
22Hoạt động kiến trúc7110
23Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
24Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
25Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
26Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
27Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
28Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
29Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
30Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
31Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
33Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
34Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
35Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
36Xây dựng công trình đường sắt4210
37Xây dựng công trình đường bộ4210
38Xây dựng công trình công ích4210
39Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4210
40Phá dỡ4210
41Chuẩn bị mặt bằng4210
42Lắp đặt hệ thống điện4210
43Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
44Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước4322
45Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí4322
46Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4322
47Hoàn thiện công trình xây dựng4322
48Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4322
49Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
50Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
51Bán buôn xi măng4663
52Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
53Bán buôn kính xây dựng4663
54Bán buôn sơn, vécni4663
55Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
56Bán buôn đồ ngũ kim4663
57Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
58Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X