Công Ty TNHH Xây Dựng Nền Móng An Bình - Mã số thuế: 3401154838

L3C3 Khu dân cư Bắc Xuân An, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty TNHH Xây Dựng Nền Móng An Bình

  • 3401154838     13-09-2017    
  • Đinh Kỳ Nhân    
  • Công Ty TNHH Xây Dựng Nền Móng An Bình
  • 3401154838     13-09-2017    
  • L3C3 Khu dân cư Bắc Xuân An, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  •     
  •     
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt4210
3Xây dựng công trình đường bộ4210
4Xây dựng công trình công ích4210
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4210
6Phá dỡ4210
7Chuẩn bị mặt bằng4210
8Lắp đặt hệ thống điện4210
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
11Bán buôn xi măng4663
12Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
13Bán buôn kính xây dựng4663
14Bán buôn sơn, vécni4663
15Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
16Bán buôn đồ ngũ kim4663
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
20Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
21Vận tải hàng hóa hàng không5022
22Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
23Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
24Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
25Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
26Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới5022
27Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ5022
28Vận tải hành khách hàng không5022
29Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
30Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
31Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
32Vận tải đường ống4933
33Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
34Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
35Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
36Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
37Cung ứng lao động tạm thời7730
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X