Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Auto An Phát - Mã số thuế: 6101244525

Số 447 dường Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Auto An Phát

  • 6101244525     16-04-2018    
  • Nguyễn Đức Quang Nguyễn Thị Thanh Hằng    
  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Auto An Phát
  • 6101244525     16-04-2018    
  • Số 447 dường Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
  •     
  •     
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
2Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại4719
3Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
4Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4719
5Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
6Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
7Bán buôn xe có động cơ khác4511
8Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
9Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
10Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4513
11Đại lý xe có động cơ khác4513
12Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4513
13Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
14Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
15Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4530
16Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X