Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tổng Hợp Và Chế Biến Gỗ Ghép Đại Ngàn - Mã số thuế: 3401150135

Thôn Ninh Thuận, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tổng Hợp Và Chế Biến Gỗ Ghép Đại Ngàn

  • 3401150135     19-06-2017    
  • Bùi Văn Tây    
  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tổng Hợp Và Chế Biến Gỗ Ghép Đại Ngàn
  • 3401150135     19-06-2017    
  • Thôn Ninh Thuận, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
  •     
  •     
  • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Ươm giống cây lâm nghiệp0210
3Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ0210
4Khai thác lâm sản khác trừ gỗ0210
5Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác0210
6Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0210
7Khai thác thuỷ sản biển0210
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
10Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa0210
11Trồng rừng và chăm sóc rừng khác0210
12Khai thác gỗ0210
13Bán buôn sơn, vécni4663
14Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
15Bán buôn đồ ngũ kim4663
16Bán buôn xi măng4663
17Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
18Bán buôn kính xây dựng4663
19Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X