Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Giáo Dục Quốc Tế Quang Thanh Hằng - Mã số thuế: 5901080722

Lô 8-9, chợ Đăk Đoa, Thị Trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Giáo Dục Quốc Tế Quang Thanh Hằng

  • 5901080722     12-01-2018    
  • Võ Văn Quang    
  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Giáo Dục Quốc Tế Quang Thanh Hằng
  • 5901080722     12-01-2018    
  • Lô 8-9, chợ Đăk Đoa, Thị Trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai
  •     
  •     
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8532
2Giáo dục nghề nghiệp8532
3Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp8532
4Dạy nghề8532
5Đào tạo cao đẳng8532
6Đào tạo đại học và sau đại học8532
7Giáo dục thể thao và giải trí8532
8Giáo dục văn hoá nghệ thuật8532
9Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8532
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X