Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Long Yên Bình - Mã số thuế: 5200881428

Tổ 8A, Thị Trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Thông tin doanh nghiệp

  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Long Yên Bình

  • 5200881428     09-11-2017    
  • Hoàng Thị Chuyền    
  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Long Yên Bình
  • 5200881428     09-11-2017    
  • Tổ 8A, Thị Trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
  •     
  •     
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa5222
2Bốc xếp hàng hóa5224
3Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt5224
4Bốc xếp hàng hóa đường bộ5224
5Bốc xếp hàng hóa cảng biển5224
6Bốc xếp hàng hóa cảng sông5224
7Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không5224
8Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu4932
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng4933
11Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)4933
12Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông4933
13Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ4933
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt5221
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5221
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương5222
18Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ5022
19Vận tải hành khách hàng không5022
20Vận tải hàng hóa hàng không5022
21Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
22Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan5210
23Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)5210
24Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác5210
25Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
26Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác4933
27Vận tải đường ống4933
28Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
29Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới5022
30Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh4752
31Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
33Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4752
34Vận tải hành khách đường bộ khác4932
35Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh4932
36Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
37Xây dựng công trình đường sắt4210
38Xây dựng công trình đường bộ4210
39Xây dựng công trình công ích4210
40Bán buôn sơn, vécni4663
41Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh4663
42Bán buôn đồ ngũ kim4663
43Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
44Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
45Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh4752
46Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh4752
47Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
48Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến4663
49Bán buôn xi măng4663
50Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi4663
51Bán buôn kính xây dựng4663
52Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản4620
53Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)4620
54Bán buôn gạo4620
55Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
56Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4210
57Phá dỡ4210
58Chuẩn bị mặt bằng4210
59Lắp đặt hệ thống điện4210
60Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
61Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác4620
62Bán buôn hoa và cây4620
63Bán buôn động vật sống4620
64Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
65Ươm giống cây lâm nghiệp0210
66Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ0210
67Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa0210
68Trồng rừng và chăm sóc rừng khác0210
69Khai thác gỗ0210
70Khai thác lâm sản khác trừ gỗ0210
71Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác0210
72Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0210
73Khai thác thuỷ sản biển0210
74Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
75Cưa, xẻ và bào gỗ1610
76Bảo quản gỗ1610
77Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1610
78Sản xuất đồ gỗ xây dựng1610
79Sản xuất bao bì bằng gỗ1610
80Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
81Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ1629
82Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện1629
83Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1629
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X