Doanh Nghiệp TN Hùng Kim Nguyên - Mã số thuế: 2900308947

0383885425 Nhà bà Nguyên, khối 4, thị trấn Kim Sơn - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An

Thông tin doanh nghiệp

 • Doanh Nghiệp TN Hùng Kim Nguyên

 • 2900308947     10-07-2008     Chi cục Thuế Huyện Quế Phong
 • Nhà bà Nguyên, khối 4, thị trấn Kim Sơn - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An
 • Phan Thị Nguyên     Khối 4-Thị trấn Kim Sơn-Huyện Quế Phong-Nghệ An
 • 2900308947     10-07-2008     Tỉnh Nghệ An
 • Nhà bà Nguyên, khối 4, thị trấn Kim Sơn - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Nghệ An
 • 0383885425
 • Phan Thị Nguyên    
 •     
 • 3-755-310-311
 • 10
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Khai thác gỗ0210
2Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
3Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu0810
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4511
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Bán mô tô, xe máy4541
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Vận tải hành khách đường bộ khác4932
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X